img

Brúsenie a lakovanie parkiet Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra.

Brúsenie a lakovanie parkiet Kultúrny dom Detva Piešť

Renovácia parkiet kancelárie predsedu okresného súdu Levice.

Oprava parkiet. (Zvolen)

Brúsenie a lakovanie novej dlážkovice (Bratislava)

Renovácia parkiet tanečná sála (Stupava).

Pokládka mozaikovej podlahy. (Banská Štiavnica)

Renovácia podlahy olejovaním (Zálesie)

Renovácia parkiet (Zvolen).