img
Popis prác. Cena
Brúsenie + 3x lakovanie polyuretánovým lakom (stredná záťaž) 12,90 €/m²
Brúsenie + 1x lakovanie základným lakom + 2x polyuretánovým 2-zložkovým lakom. (vysoká záťaž) 17,90 €/m²
Samotné brúsenie parkiet 6,90 €/m²
Brúsenie silne znečistených podláh, starý lak,farba alebo výškovo presadených parkiet. 4,00 €/m²
Celoplošné tmelenie parkiet 2x. 5,00 €/m²
Lišty obvodové drevené dub alebo buk 8 x 35 mm + montáž. 4,20 €/bm
Lišty obvodové drevené dub alebo buk 20 x 40 mm + montáž. 6,20 €/bm
Oprava parkiet - Cena sa určí podľa rozsahu prác a spotreby materiálu.
Vážený zákazníci neberieme zálohy platíte len po vykonaní prác po vašej obhliadke kvality. Spoločnosť nie je platcom DPH.

Cenník je platný za predpokladu že miestnosti budú vypratané a suché. Fakturovaný bude stav skutočne vykonaných prác, podľa stavu podlahy a rozsahu opráv.

Záručné podmienky : Podľa technických listov použitých materiálov.

©Copyright 2016 - RENOVÁCIAPARKIET